Volledig vernieuwde website

31-3-2021

De website van E-Zorg is volledig vernieuwd! Een moderne nieuwe uitstraling passend bij onze organisatie, waarbij er naast het design vooral is gekeken naar de navigatieflow en de logica van de informatievoorziening. Dit alles om de bezoekers veel beter te faciliteren, op een prettige en efficiënte manier kennis te laten maken met onze diensten en om snelle toegang te verlenen tot gewenste informatie.

E-Zorg is steeds bezig zijn communicatie en informatievoorziening te verbeteren. In de afgelopen periode is er daarom hard gewerkt aan het realiseren van een compleet nieuwe website. De allereerste stap na het besluit om een nieuwe website te realiseren is om in het voortraject van buitenaf naar de bestaande site te laten kijken. Belangrijke aandachtspunten daarbij waren de invulling van de informatiebehoefte van bezoekers, het taalgebruik, de visuele uitstraling en tal van andere aspecten van goede onlinecommunicatie. Met dank aan onze communicatiepartner Striped Elephant leverde dit een advies op, op basis waarvan er een volledig nieuwe site is ingericht.

Nieuwe structuur

De nieuwe site heeft een nieuwe flow, gekregen. In die nieuwe structuur is alle relevante informatie steeds per dienst op één pagina snel toegankelijk en overzichtelijk gebundeld

Ook de veel gestelde vragen (FAQ) en andere ondersteuning zoals product sheets of handleidingen staan op diezelfde pagina. Het aantal kliks wordt dus steeds tot een minimum beperkt wat bijdraagt aan de gebruiksvriendelijkheid van de site. Als zorgleverancier weten we ook dat de verschillende rollen binnen een zorgorganisatie of bij een partner om specifieke informatie vragen. Niet iedere bezoeker van de E-Zorg website zal op dezelfde wijze op zoek gaan en zal aan dezelfde content behoefte hebben. Een ict-manager is bijvoorbeeld vaak naar geheel andere informatie op zoek dan een zorgprofessional.  In de nieuwe structuur is ook hier rekening mee gehouden.

Nieuwe taal

Er is niet alleen een compleet andere opbouw, maar er is ook veel aandacht besteed aan tekst en beeldtaal. Een prettige, frisse, menselijke uitstraling is gekozen die ook al was gebruikt bij onze brochures en bijvoorbeeld de aankleding van onze beursaanwezigheid. In combinatie met illustratie-elementen. Daarnaast hebben we zeer goed gekeken naar de wijze waarop teksten de bezoeker helder en ‘to the point’ uitleg geven over onze verschillende producten en diensten. Alle beschrijvende teksten zijn vanuit een nieuw vertrekpunt geschreven, namelijk vanuit de ogen van de bezoeker bezien. Dus de ontvanger is als uitgangspunt genomen in plaats van de zender. Daardoor sluit de informatie beter aan op de behoeftes van iedereen die onze website bezoekt, zonder in te boeten aan volledigheid of juistheid.