Mail SPF en afzender controle

In de strijd tegen spam en andere ongewenste e-mail worden de controles bij ontvangers steeds strenger. Eén van die controles is het checken of de verzendende server gemachtigd is om namens de afzender e-mail te versturen. Dit gebeurt o.a. via SPF (Sender Policy Framework): het DNS van de verzendende partij maakt melding van de IP-adressen van de servers die gemachtigd zijn e-mail namens het domein te versturen.

Om te voorkomen dat de servers van E-Zorg als spamverzender worden aangezien worden ook onze controles op het verzenden van e-mail verscherpt.

Wij zien veel gebruik van de smtp.ezorg.nl server voor het verzenden van uitgaande e-mail door gebruikers waarvan het e-maildomein niet gehost wordt bij E-Zorg. Aangezien dit problemen kan opleveren vragen we je om hiervoor de smtp server van je e-mail provider te gebruiken. De veilig mailen poorten (465 en 587) staan hiervoor standaard open op het E-Zorg netwerk.

Hebben we aanvullende afspraken gemaakt met je organisatie voor het verzenden van e-mail van domeinen die niet bij E-Zorg gehost worden, dan controleren we of het SPF record correct staat ingesteld. Is dat niet het geval dan zal de e-mail worden geweigerd. Dat zou overigens ook gebeuren bij de ontvangende partij maar dan met een mogelijk negatief gevolg voor de E-Zorg servers die dan als spamverzender aangemerkt zouden kunnen worden.

We versturen ook geen e-mail meer waarvan de afzender fictief is. We raden daarom aan om altijd een geldig e-mail adres te gebruiken (dus geen noreply@ e.d.). Kan een bericht niet bezorgt worden dan zal er overigens altijd een bounce bericht worden gestuurd met de reden waarom het bericht niet is afgeleverd.

Terug naar Zo werkt ’t