Zorg Messenger

Zorgprofessionals worden via onze Zorg Messenger in staat gesteld eenvoudig en veilig te communiceren met collega’s, patiënten, cliënten, lokale overheidsinstanties en andere partners binnen de zorgketen.

Veilig communiceren in de zorg

Het delen van vertrouwelijke en privacygevoelige informatie moet, zeker in de zorg, aan strikte veiligheidseisen voldoen. Zorg Messenger maakt het mogelijk dat zorgprofessionals eenvoudig en veilig kunnen communiceren met collega’s, patiënten, cliënten, lokale overheidsinstanties en andere partners binnen de zorgketen. Of dit nu mail, chat of een videogesprek is.

Communicatie blijft volledig afgeschermd van het openbare internet en dus altijd buiten het bereik van kwaadwillenden. Zorg Messenger is specifiek voor de zorg ontwikkeld en beschermt tegen hackpogingen en voorkomt datalekken. Optimale beveiliging is gegarandeerd.

Veilige zorg op afstand

De Zorg Messenger bezit alle functionaliteit van de reguliere apps zoals WhatsApp of Outlook, uitgebreid met een aantal toepassingen gericht op de dagelijkse praktijk van de zorgverlener. Vanuit de chatfunctie van Zorg Messenger kan je een videogesprek starten. Dit maakt bijvoorbeeld digitale consulten mogelijk. Videobellen sluit aan bij de door het Ministerie van VWS gestelde doelen ten aanzien van Beeldzorg, waarbij thuiszorgcliënten de mogelijkheid moeten krijgen om via een beeldscherm met een zorgverlener te communiceren.

Voorkom onveilig gebruik van reguliere apps en daarmee ook dat werk- en privézaken door elkaar heen lopen! Zorg Messenger biedt twee toepassingen voor die je hierbij ondersteunen en die zorgen voor veilige communicatie in de zorg:

Veilige Mail

Veilige Mail helpt je om vanuit je eigen e-mail programma afgeschermde berichten te versturen naar collega’s, patiënten, cliënten, lokale overheidsinstanties en andere partners binnen de zorgketen

Chat & Videobellen

In de zorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van chatten en videocommunicatie. De toepassing Chat & Videobellen zorgt ervoor dat dit binnen Zorg Messenger mogelijk is terwijl er aan de strengste veiligheids- en privacy-eisen wordt voldaan.