E-Zorg volledig NTA 7516 gecertificeerd

1-9-2020

E-Zorg voldoet 100% aan de in mei 2020 geïntroduceerde NEN-norm voor ad-hoc berichtenuitwisseling van persoonlijke gezondheidsinformatie en is daarmee NTA 7516 gecertificeerd. Deze norm bevat eisen gekoppeld aan de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid bij het versturen van medische informatie via chat of e-mail.

Veilige en betrouwbare communicatie in de zorg is de kern van onze dienstverlening. Doel is om zorgaanbieders en hun organisaties te ondersteunen en ontzorgen als het gaat om de veilige communicatie van medische- of persoonsgegevens. Mede daarom zijn we nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de NTA 7516: de nieuwe Nederlandse norm voor veilige berichtenuitwisseling in de zorgsector. Organisaties en zorgprofessionals die zorg gerelateerde informatie delen moeten kunnen vertrouwen op oplossingen die voldoen aan de strengst mogelijke eisen op het gebied van beveiliging en privacy. Dat is met deze normering geborgd. De NTA 7516 kent 28 criteria. Een aantal criteria voor beleidsregels, maar het grootse gedeelte focust op veilige technologie en gebruikersvriendelijkheid. Denk aan zaken als authenticatie, versleuteling, uitwisselbaarheid tussen verschillende toepassingen en het opslaan van privacygevoelige gegevens.

E-Zorg gevraagd mee te denken bij opstellen NTA 7516

Het delen van medische informatie via chat-applicaties of e-mail wordt ook wel ongestructureerd berichtenverkeer genoemd. Dit soort berichten is vaak eenmalig of voor een specifiek geval of situatie. Bij deze communicatie bestaat het risico, dat er net iets minder zorgvuldig mee omgesprongen wordt. De nieuwe norm specificeert randvoorwaarden voor de veilige inzet van chat en e-mail. NTA 7516 is opgesteld met als uitgangspunt balans tussen veiligheid en gebruiksgemak. Gebruikers met verschillende (technische) oplossingen moeten volledig veilig kunnen communiceren onafhankelijk van het gekozen platform, omdat alle verstuurde en opgeslagen data versleuteld wordt en alleen maar door bevoegden kan worden ingezien.

Veilig Mailen – 100% compliant

Juist omdat wij alle uitgangspunten van de nieuwe norm volledig onderschrijven en ook zelf zeer nadrukkelijk hebben mee ontwikkeld aan NTA 7516 zijn al onze diensten voor ongestructureerd berichtenverkeer uiteraard volledig compliant! E-Zorg voldoet aan de strengste protocollen en eisen op het gebied van privacy en databescherming.

Klik hier, om de E-Zorg verklaring van in- en uitsluitingen in te zien

Veilig ongestructureerd berichtenverkeer

E-Zorg en persoons-alarmering specialist

Van Breda gaan samenwerken

27-8-2020

E-Zorg en specialist op het gebied van persoons-alarmering Van Breda BV zijn een partnership aangegaan. Een samenwerking die voor beide partijen groeikansen biedt, maar daarnaast ook een verbetering in de zorg oplevert. Met name in het domein van de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg.

Van Breda BV uit Brummen levert al meer dan 45 jaar oplossingen voor de zorgsector. Men ontwikkelt, produceert en levert communicatiesystemen voor in de zorg en garandeert 24/7 service op hun systemen. Werkveld is met name ouderenzorg, VG en GGZ. Betrouwbaarheid en service zijn kernwaarden voor dit Gelderse familiebedrijf en dat sluit naadloos aan op de het DNA van E-Zorg. Beide partijen zien het ontzorgen van zorgprofessionals en zorginstellingen als hun hoofdtaak.

Oplossingen op het gebied van patiëntmonitoring en -beveiliging zoals deze door Van Breda worden aangeboden stellen zorgmedewerkers in staat snel te handelen als er een signaal binnen komt. De beschikbaarheid van de verbindingen (uptime), de beveiliging van verbinding en eventueel opgeslagen data en de 24/7 ondersteuning zijn cruciaal voor deze concepten en daarmee dus voor zorginstellingen en hun cliënten. Tot hun diensten behoren video observatie, smart paging, dwaaldetectie maar ook communicatie-oplossingen die ouderen in staat stellen langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.

“Als bedrijven kunnen we veel van elkaar leren”

CEO Erwin van Breda geeft aan waar voor hem nou precies de kracht van E-Zorg zit: “Voor onze klanten is het kunnen garanderen van een betrouwbare volledig veilige communicatieomgeving van het grootste belang. Het gaat om uitermate belangrijke en tevens zeer privacygevoelige communicatie. E-Zorg levert een afgeschermd internet, is volledig gecertificeerd en beschikt over een zeer moderne infrastructuur. Daarmee is de veiligheid dus geborgd en levert E-Zorg precies dat wat wij onze klanten willen aanbieden. Voor ons én voor onze klanten is dat key.” Leon Backes, managing director bij E-Zorg, ziet in Van Breda een ideale partner om samen nieuwe kansen op te pakken en grotere efficiency in de zorg te realiseren. “Van Breda heeft zeer veel ervaring in communicatie-oplossingen in de zorgsector en ontwikkelt en innoveert steeds door om zo processen te optimaliseren. Eenvoudiger en gebruiksvriendelijker voor zorgmedewerkers en tegelijk beter beheersbaar. Als bedrijven kunnen we veel van elkaar leren.”

Al 45 jaar specialist in oplossingen voor de zorg